Наше сьогодення

Діяльність кафедри музичного та образотворчого мистецтв спрямована на підготовку фахівців за освітнім ступенем «молодший бакалавр», «бакалавр» з правом подальшої професійної діяльності у системі середньої освіти на рівні початкової й середньої школи та позашкільних закладів освіти, спроможного виконувати навчальну, виховну та організаційні функції; викладати шкільні предмети «Мистецтво», «Музичне
мистецтво», «Образотворче мистецтво» та здійснювати позакласну і позашкільну творчу діяльність; організовувати гурткову діяльність (за видами).

У Програмі стратегічного розвитку кафедри передбачено акредитацію спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) за освітнім ступенем «молодший бакалавр». Одним з пріоритетних напрямів діяльності вбачається ліцензування другого освітнього рівня (магістерського) в рамках вищезазначених спеціальностей.
Для вдосконалення навчально-виховного процесу професорсько-викладацький склад кафедри постійно здійснює наукову, методичну, організаційно-виховну та творчу діяльність. За останній рік опубліковано значну кількість тез, доповідей на конференціях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів; статей у фахових виданнях України; у виданнях, внесених до інших наукометричних баз (англійською або іншою мовою Європейського Союзу) (доц. Л.Д.Банкул, к.пед.н., доц. І.І. Бойчев, к.пед.н., доц, О.А. Бухнієва, к.пед.н., доц. Ж.Є. Сироткіна та ін.); одноосібних монографій (к.пед.н., доц. І.В. Пастир); навчальних посібників (доц. О.М. Затинченко, к.пед.н., доц,О.А. Бухнієва та
ін.); методичних рекомендацій (доц. Л.Д. Банкул, к.пед.н., доц, О.А. Бухнієва, к.пед.н., доц Ж.Є. Сироткіна, ст. викл.Л.І. Чеботар тощо). Каталоги творчих робіт Заслужених художників України О.Д. Кари, І.І. Шишмана та Народного художника України М.М. Прокопенка стають своєрідним еталоном для підростаючого покоління митців.

З метою розширення та поглиблення спектру загальних та фахових компетентностей здобувачів вищої освіти на кафедрі працює проблемна група «Музикант-дослідник» (керівник – доц. О.А. Бухнієва), науковий гурток «Творчість» (керівник – доц. Г.С. Паньків).
Вагомою складовою діяльності викладачів та студентів кафедри є участь у різноманітних творчих проєктах, конкурсах, фестивалях, виставках, пленерах як регіонального, так і міжнародного рівня. У подальшому це допомагає випускникам реалізуватися як митцям, викладачам: Олена Оніщенко (співачка, викладач з вокалу Ізмаїльської школи мистецтв ім. С. Малаховського), Катерина Пуйческу (співачка, викладач з вокалу Ізмаїльської музичної школи № 2), Сергій Нейчев (фіналіст вокального талант-шоу «Голос», керівник вокальної студії «Креатив» ОЦНК м. Ізмаїл), Катерина Лемешева (член Ізмаїльської міської організації національної спілки художників України (ІМО НСХУ)), Валентин
Білий (член ІМО НСХУ), Надія Ільїна (член ІМО НСХУ) та багато інших. Загалом випускники кафедри плідно та творчо працюють не тількі в Україні, а і далеко за її межами (Австрія, Болгарія, Китай, Румунія, США та ін.).