Про кафедру

 Кафедра музичного та образотворчого мистецтв була утворена у 2011 році на основі двох творчих кафедр: музики й образотворчого мистецтва. До цього часу вони існували як окремі одиниці й кожна з них мала свою історію та пройшла такі етапи:

  • 1956 р. – 1960 р. – секція музики;
  • 1960 р. – предметна комісія з музики;
  • 1961 р. – кафедра музики;
  • з 1989 р. – засновано образотворче відділення;
  • 2011 р. – кафедра музичного та образотворчого мистецтв.

Розвиток і становлення музичного відділення пов’язані з діяльністю талановитих педагогів: Л.І Шип., О.М. Векслер, А.М. Манойлов, О.М. Метіль, В.Й. Решетникова, О.М. Затинченко, Л.Г.  Шаповал та інші.          Особливий внесок у розширення культурного життя університету, міста і району зробив О.М. Метіль – невтомний пропагандист української музичної культури.

Становлення кафедри музики як структурної одиниці, що виконує функції спеціальної музичної підготовки вчителів початкових класів і музики, передував значний організаційний період. У 1956 році під час організації факультету підготовки вчителів початкових класів була створена секція музики. З роками секція музики розширювалася функціонально та складом викладачів і у 1960 році була перетворена на предметну комісію з музики. Більшість викладачів, що працювали в комісії, мали базову консерваторську освіту. У 1961 році предметну комісію було реорганізовано в кафедру музики.

Підготовка спеціалістів з подвійною кваліфікацією здійснювалася до 1973 року, а тоді була тимчасово призупинена.

З 1984 року було відновлено статус кафедри музики як випускаючої та здійснення підготовки фахівців з подвійною спеціальністю «Вчитель початкових класів та музики».

У 1984 р. відбувся перший набір за спеціальністю 7.010102 Початкове навчання зі спеціалізацією Музика, про що свідчить  отримання ліцензії та права підготовки фахівців заявленої спеціальності у цьому ж році.

Метою роботи викладачів кафедри музики було надання студентам факультету підготовки вчителів початкових класів спеціальної музично-педагогічної освіти з наступним присвоєнням їм додаткової кваліфікації «Учитель музики загальноосвітньої школи».

Пріоритетом для викладачів кафедри завжди було проведення на належному рівні лекційних, практичних та індивідуальних занять  з основних нормативних та спеціальних курсів, з-поміж яких: основний музичний інструмент; додатковий музичний інструмент; оркестровий клас, оркестрове диригування; історія музики, сучасне музичне мистецтво, народознавство та музичний фольклор України; сольфеджіо; теорія музики; гармонія; поліфонія; аналіз музичних творів; музично-педагогічна освіта України, інструментальне аранжування; основи музичної композиції; методика викладання основного музичного інструмента; методика викладання музичних дисциплін у вищій школі, художня культура України, художня культура з методикою викладання.

При кафедрі музики були створені творчі колективи, робота яких спрямована на вивчення музичного та танцювального фольклору Подунав’я, відродження капелли бандуристів, підготовку виконавців-вокалістів та інструменталістів: академічний народний хор студентів, керівниками якого в різні часи були Л.Р. Чебану, В.Й. Решетнікова, І.Г. Коваленко, В.Л. Демидова; танцювальний колектив (Т.І. Балтакова, О.Я Тихонова , Г.В. Смирнова), ансамбль бандуристів під керівництвом викладача Сухової Г.В.; фольклорний ансамбль пісні й танцю під керівництвом ст. викладача А.П. Щербаня. Робота цих колективів була багаторазово відзначена дипломами лауреатів та дипломантів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Таланти твої, Україно».

Академічний хор студентів був заснований у 1980 році викладачем кафедри музики Ізмаїльського державного педагогічного інституту

В.Й. Решетніковою. Заняття у хорі стали однією з форм естетичного виховання студентів. Хор систематично виступав на святкових концертах інституту, міських урочистих заходах, щорічно брав участь у фестивалях “Студентська весна”. У квітні 1981 року був відзначений Почесною грамотою за друге місце серед хорових колективів вищих навчальних закладів Одеської області. У травні 1986 року академічний хор нагороджено дипломом Спілки композиторів СРСР за активну участь у конкурсі патріотичної пісні. Традицією у роботі академічного хору стали творчі звітні концерти, а також лекції-концерти для школярів, ліцеїстів, студентів, працівників різних підприємств міста.

У 1989 році інститут підготував перший випуск вчителів музики для загальноосвітніх шкіл. На базі академічного хору студентів було проведено зі спеціальності перший державний іспит «Хорове диригування». Заняття у хоровому колективі дають можливість студентам набути вмінь, знань та навичок  щодо подальшої роботи в якості вчителів музики загальноосвітньої школи: майстерно володіти своїм голосом, вокальним діапазоном, знати прийоми та методи роботи з хоровим колективом, стати творчою особистістю, здатною здійснювати естетичне виховання підростаючого покоління.

За традицією державний іспит став своєрідним концертом, який збирає випускників попередніх років, учителів загальноосвітніх і музичних шкіл, а також шанувальників хорової музики взагалі.

З 1991 року керівником і диригентом хору стає старший викладач кафедри музики Л.Р. Чебану. За період з 1991 по 1995 роки значно зростає професійно-виконавський рівень хору.

Під керівництвом Л.Р. Чебану хоровий колектив опановує різноманітний, складний та цікавий за змістом репертуар.

До 1993 року хор був жіночим, а з 1993 року стає мішаним за складом.

У 1997 році академічний хор під керівництвом Л.Р. Чебану захистив звання народного, що свідчить про значне художньо-професійне зростання колективу.

З 2000 по 2004 роки колективом керує старший викладач кафедри музики В.Л. Демидова.

З 2005 року академічний хор очолює викладач кафедри музики Ізмаїльського державного гуманітарного університету Л.І.Чеботар.

За роки свого існування кафедра музики здійснила підготовку більше 300 спеціалістів, багато з яких працюють учителями музики не тільки в школах Ізмаїльського району, але й Татарбунарського, Тарутинського, Кілійського, Ренійського, Березовського, Саратського, Болградського та інших районів Одеської області та Молдови.

Найкращі випускники поповнили викладацький склад кафедри:  канд. пед. наук Ж.Є. Сироткіна, канд. пед. наук, доц. І.Ю. Скляренко, викладач В.З. Макогон, канд. пед. наук, доц. І.І. Бойчев.

Враховуючи потреби прийому в кваліфікованих педагогах-хореографах на базі кафедри музики педагогічного факультету ІДПІ у 1998 році було створено нову спеціальність – «Учитель хореографії загальноосвітньої школи». Силами адміністрації інституту та факультету була створена відповідна матеріально-методична база щодо підготовки таких фахівців.

З 1989 р.  засновано образотворче відділення. Яскравими представниками стали: М.М. Прокопенко – Народний художник України, І.І. Шишман – Заслужений художник України, О.Д.Кара – Заслужений художник України, Голова Ізмаїльського об’єднання Національної спілки художників України; І.В.Пастир – член спілки дизайнерів України.  Приємно відзначити високий професійний рівень ізмаїльських художників, полотна яких є справжньою окрасою музеїв не тільки нашого краю, а й держави та світу.