Силабуси курсів

Основи філософських знань

Українська мова

Основи академічного письма

Україна в європейській історії

Інформаційно комунікаційні технології за професійним спрямуванням

Англійська мова

Педагогіка

Психологія

Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень

Рисунок

Живопис

Композиція

Історія зарубіжного та українського образотворчого мистецтва

Декоративно прикладне мистецтво

Основи скульптури та пластичної анатомії

Методика навчання образотворчого мистецтва

Основи інтеграції дисциплін мистцького циклу

Курсова робота з образотворчого мистецтва з методикою навчання

Навчальна практика (ознайомча, виховна)

Виробнича практика (педагогічна)