ВІДКРИТЕ ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА»

 

В межах навчальної дисципліни «Історія зарубіжного та українського образотворчого мистецтва» для здобувачів 1 курсу 18П групи, спеціальності 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» ОС «бакалавр» денної форми навчання доцентом кафедри музичного та образотворчого мистецтв Г.С. Паньків було проведено відкрите лекційне заняття на тему «Особливості скульптури античної доби». На занятті були присутні доценти та викладачі кафедри.

У межах тематики лекції лектором було розкрито сутність понять «античний канон», «контрапост»; охарактеризовано хронологічний контекст розвитку античного мистецтва; виявлено характерні особливості розвитку скульптури в архаїчний, класичний та елліністичний періоди; відмінність скульптури Давньої Греції та Давнього Риму; розкрито взаємодію регіональних особливостей на формування портретності в скульптурі; названо видатних майстрів античної доби.

На занятті викладення теоретичного матеріалу доповнювалось презентацією, що дозволило лекторові застосовувати прийоми розповіді, показу, характеристики, пояснення, коментування і зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття.

Лекція мала високий науковий рівень викладеної інформації; охоплювала значний обсяг систематизованих і методично опрацьованих сучасних наукових джерел, що підтверджувало доказовість і аргументованість висловлюваних суджень.

Викладачка досягла поставленої мети лекції. Заняття було проведено на високому науково-теоретичному і методичному рівнях та відповідало сучасним вимогам щодо проведення відповідних заходів у закладі вищої освіти. Заняття одержало схвальні відгуки, зокрема присутніми відзначено професіоналізм лектора, вміння зосередити увагу студентів на головних положеннях матеріалу лекції, створити робочу та творчу атмосферу.

Зав.кафедри доц. Ж.Є. Сироткіна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *