УЧАСТЬ КАФЕДРИ МУЗИЧНОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВ У ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

16.05.2024 р. кафедра музичного та образотворчого мистецтв ІДГУ взяла участь у
IX Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Пріоритетні напрями
європейського наукового простору: пошук студента». Секція «Актуальні питання
підготовки фахівців мистецького профілю». Модератор секції доц. Бухнієва О.А.
До участі в конференції було подано 11 заявок і, відповідно, 11 доповідей,
які торкалися актуальних питань підготовки майбутніх учителів музичного та
образотворчого мистецтв, обговорювались питання з проблематики інтеграції
змісту мистецької освіти, зокрема музичної, образотворчої; музейної практики
та впровадження їх у практичну діяльність вчителів закладів загальної
середньої освіти, окремих аспектів фольклорної культури та історії України.
Вперше у роботі секції взяли участь магістранти спеціальності 014.13
Середня освіта (Музичне мистецтва) з доповідями: «Поняття художньої
інтерпретації в контексті формування педагогічної компетентності вчителя музичного
мистецтва» (Коміссарова А. Наук. кер. – доц. Бухнієва О.А.); «Позакласна та
концертно-просвітницька діяльність у професійній підготовці учителів музичного
мистецтва ЗЗСО» (Балабан Б. Наук. кер. – доц. Бухнієва О.А.); «Ефективність
міждисциплінарного підходу до викладання музики в середній школі» (Чмига С. Наук.
кер. – доц. Сироткіна Ж.Є.). Зміст доповідей був спрямований на збагачення
теоретичних знань з методики музичного навчання та виховання учнів; формування і
розвиток методичної й професійної компетентності майбутнього вчителя,
спроможного розв’язувати актуальні проблеми художньо-естетичного виховання
молоді, володіння знаннями, уміннями і навичками, методами й прийомами організації
і реалізації художньо-педагогічної драматургії уроку, музично-виховного заходу,
групової роботи та їх закріплення в ході практичних занять.
Багато доповідей були цікаві і корисні для слухачів, але перше місце за
результатами відкритого голосування отримала Сівцова А, друге місце –
Марченко А., трете місце – Балабан Б. Дякуємо всім здобувачам освіти за
плідну роботу у галузі науково-педагогічного простору!
Доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв Бухнієва О.А.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *