Склад кафедри


Сироткіна Ж.Є.СИРОТКІНА ЖАННА ЄРОФІЇВНА

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», доцент,  завідувач кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

1991 р. – закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і музика», здобула кваліфікацію «Учитель початкових класів і музики».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. – участь у проєкті Українського культурного фонду «Університетська мобільність: Mobile Art Adu Camp»;

2019 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Організація навчального процесу за технологіями дистанційного навчання» на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ (свідоцтво ПК 02125467/000010-19);

2018 р. – участь у міжнародному проекті International scientific and art project «Ukraine in the European space: education and art» Prague, Borgloon, Namur, Brussels, Paris, Vienna, Krakow, 2018. CERTIFICATE (MISSION OF UKRAINE TO THE EUROPEAN UNION);

2018 р. – стажування на кафедрі методики музичної освіти, хорового співу і диригування в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (м. Київ) (довідка № 133).

 

Сфера наукових інтересів: теорія і методика викладання мистецьких дисциплін, інтегративні тенденції в методиці навчання музичного мистецтва, фахові компетентності майбутніх учителів музики, взаємодія різних видів мистецтва, методика вдосконалення фахової підготовки здобувачів вищої освіти засобами взаємодії різних видів мистецтва, використання педагогічних можливостей взаємодії мистецтв на дисциплінах вокально-хорової та диригентської підготовки.

 

Основні публікації за останні 5 років:

1. Zhanna Sirotkina. An Iinterdisciplinary Approach in Preparing Future Music Teachers for Professional Activities: a Methodological Aspect/ Journal of Danubian Studies and Research. Vol 10, № 2 (2020).
2. Zhanna Sirotkina (co-authored) Zhe Involvement of Students in Ukrainian Podunavija`s National Tradition by the Means of Folk Choreography/ Journal of Danubian Studies and Research. Vol 9, № 1 (2019).
3. Сироткіна Ж. (у співавторстві) Розвиток музичних здібностей дітей в процесі вокально-інтонаціної діяльності// Науковий вісник (Педагогічні науки) Миколаївський національний університет ім. В.Сухомлинського. 2019. Вип. 30. С.222-225.
4. Zhanna Sirotkina. Methodological providing for the use of integrativetend enciesin middle school music education (Методичне забезпечення щодо використання інтегративних тенденцій в музичній освіті середньої школи). Рolsko-Ukrainska konferencija naukova: «Innowacyjne technologie w nauce I edukacji: doswiadczenia europejskie». Krakow. 2018. С.34-37.
5. Сироткіна Ж.Є. Деякі аспекти формування художньої культури майбутнього вчителя музики на заняттях з вокально-хорових дисциплін //INTERNATIONALACADEMYJOURNAL «Web of Scholar». 11(29), 2018.

 

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TVLZoCIAAAAJ&hl=ru&oi=ao

 

Нагороди та досягнення:

Подяка від Міністерства освіти і науки України, (2021 р.);

Медаль «За вірність традиціям» І ступеня  (2020 р.);

Лист подяка від Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, 2019 р., м. Київ;

Грамота Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2019 р., м. Кропивницький;

Подяка міського голови А. Абрамченко, 2019 р., м. Ізмаїл;

Почесна грамота від Одеського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України, 2016 р.

 


Бойчев І.І.БОЙЧЕВ ІВАН ІВАНОВИЧ

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

1999 р. – закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Початкове навчання і музичне виховання», здобув кваліфікацію: «Вчитель початкових класів і музичного виховання»;

1994 р. – закінчив Білгород-Дністровське педагогічне училище за спеціальністю «Викладання в початковій школі», здобув кваліфікацію «Вчитель початкових класів».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2018 р.– друга вища освіта для читання курсів студентам-іноземцям відповідно до чинної ліцензії ЗВО (за спеціальністю «014 Середня освіта (Музичне мистецтво)»), здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за освітньою програмою «Мова і література (англійська)» предметної спеціальності «Середня освіта (Мова і література)» спеціальності «Середня освіта», здобув кваліфікацію «Філолог, вчитель англійської мови і світової літератури»;

2018 р. – закінчив Ізмаїльський державний гуманітарний університет за освітньою  програмою «Менеджмент. Управління навчальним закладом» спеціальності «Менеджмент», здобув кваліфікацію «Магістр з менеджменту за спеціалізацією «Управління навчальним закладом»;

2016 р. – закінчив Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Практичний психолог», здобув кваліфікацію «Практичний психолог».

 

Сфера наукових інтересів: розвиток творчих здібностей здобувачів вищої освіти, теорія та методика інструментального виконавства, управлінський супровід професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.

 

Основні публікації за останні 5 років:

1. Бойчев І.І. Политическая толерантность и социально-политическая культура как факторы формирования профессионализма личности и деятельности студентов – будущих педагогов-европейцев: Х Міжнародна конференція «Дунай – вісь європейської ідентичності» 29 червня  2020 р. Галацький університет «Данубіус» (Румунія). С. Vol. 10, No. 1/2020 р.

2. Бойчев І.І. Міжетнічна толерантность студентів як соціально значущий результат виховної діяльності закладу вищої освіти в умовах розвитку поліетнічності:  Міжнародна науково-практична конференція VІ Дунайські наукові читання «Імператив соціального партнерства в освітньо-науковому просторі: євроінтеграційні та регіональні виклики сьогодення» 16 жовтня 2020 року Ізмаїл, 2016  С. 152 – 157.

3. Бойчев І. І. Transcultural Education as the Strategy Of Students’ Leisure-Time and Voluntary Activity Organization in the Polyethnic Danube Region. Prospects of Development of Multicultural Education of Youthin the Regional Context of the Ukrainian Lower Danube Journal of Danubian Studies and Research.Danubius University Romania 2019. Vol 9, No Р. 151 – 159.Режим доступу: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/6021

4. Бойчев І. І. Управлінський супровід професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів в контексті технології рольової перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «IV Дунайські наукові читання: гуманітарна освіта в теорії та практиці» 23-24 жовтня 2018 р. Ізмаїл, 2018 С. 7 – 11.

5. Бойчев І. І. Multi-Cultural Pegagogical Approach to Future Teacher Training as a Factor of Formation of their European Identity. Prospects of Development of Multicultural Education of Youthinthe Regional Contextof the Ukrainian Lower Danube Journal of Danubian Studies and Research. Danubius University RomaniaVol8, No 2.Р. 449 – 457. Режим доступу:
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/5406/4631

6. Бойчев І. І. Інтеграція молдавських мотивів у народну музичну творчість Бессарабії: Міжнародна науково-практична конференція: «Спільність історико-культурної спадщини України і Молдови» ІДГУ 20-21 грудня 2018р. Ізмаїл.2018

7. Бойчев І. І. Рольова перспектива як стратегія управління якістю професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у вищому навчальному закладі: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 140 142.

8. Бойчев І. І. Perspectives of European Educational Integration in the Countries of Danube Region. Journal of Danubian Studies and Research. Danubius University Romania Vol 7, No 2. Р. 360 – 368 Режим доступу:  http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/issue/archive

9. Позитивна соціалізація сучасних підлітків засобами музичного виховання // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С.149-151 (у співавторстві).

10. Бойчев І. І. Полікультурна толерантність як невід’ємна складова фахової компетентності вчителя музики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю педагогічного факультету ІДГУ: II Дунайські наукові читання: «духовно-творча константа особистості». 23 вересня 2016 р.  Ізмаїл, 2016  С. 107 – 109.

 

Профіль у GoogleScholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SWQQ7Z8AAAAJ&hl=ru&oi=sra

 

Нагороди та досягнення:

Грамота Одеської обласної ради (2021р.);

Грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.);

Грамота міського голови А. В. Абрамченко  (2015 р., 2018 р.);

Грамота Національної академії педагогічних наук України (2016 р. );

Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р .);

Грамота міського голови А. В. Абрамченко (2015 р., 2018 р.);

Подяка міського голови А. В. Абрамченко ( 2015 р.);

Подяка управління культури і туризму Одеської обласної державної адміністрації (2012 р.);

Диплом ІІ международен фестивал «БЪЛГАРСКИ СРЕЩИ», Оркестър на народна музика «Бесарабия». // Председател на организацонния комитет Иван Абажер, 2007 г., Крим, Ялта;

Диплом лауреата Премії за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя  (2007 р.).

 


Бухнієва О.А.БУХНІЄВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», доцент  кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

1993 р. – закінчила Одеську державну консерваторію ім. А.  Нежданової за спеціальністю «Музикознавство», здобула кваліфікацію «Музикознавець. Викладач».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2018 р. – друга вища освіта для читання курсів студентам-іноземцям відповідно до чинної ліцензії ЗВО (за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)), закінчила магістратуру за спеціальністю «Середня освіта. Мова і література», здобула кваліфікацію «Магістр освіти з мови і літератури. Викладач англійської мови і світової літератури. Учитель англійської мови і світової літератури».

 

Сфера наукових інтересів: педагогічний вектор збагачення професійної компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін засобами музичного та образотворчого мистецтв.

 

Основні публікації за останні 5 роки:

1. Весна на Дунаї: Збірка пісень на вірші Таміли Кібкало. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ – СМИЛ, 2017. – 36 с.
2. Фахова музична практика. Навчально-методічний посібник. Болград – Ізмаїл. ІДГУ. 2020. 116 с.
3. Альона Томльонова: одеська легенда (книга про композитора). Ізмаїл – Болград : ІДГУ, 2020. 82 с.
4. Some methodical aspect of students’ music education at the current stage/ Збірник наукових праць/ Класичний приватний університет, 2020 р. Т.1. Вип. 70. С. 56-60.
5. Structure of professional competence of future music art teacher / Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова., 2020. Вип. 72 Т.1. С. 86-90.
6. The Actual Issues of Multicultural Education in Ukraine Besarab Region: Journal of Danubian Studies and Research. 2019. Vol 9, No 1. P. 99-107.
7. Validation of The Requirements for Intercultural Competence Forming for Future Teachers of Music Art on the Danube Territories: Journal of Danubian Studies and Research. 2019. Vol 9, No 1. P. 342-348.
8. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у міждисциплінарному вимірі: Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House: Liverpool, United Kingdom, 2019. Pp. 427-434. URL: http://sci-conf.com.ua.
9. Самоосвітня діяльність в процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики: Науковий часопис національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Вип. 69 С.28-31.
10. Потенціал інноваційних технологій у мистецькій освіті: Інноваційна педагогіка. Науковий журнал ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». 2019. Т. 1. Вип. №1. С. 110-115.
11. Духовна домінанта як складова професійної діяльності вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Сер. Педагогічні науки. 2019. Вип. №42. С. 50-55.
12. Idealization of Ukrainian’s Image of Cossack in the Works of Art: Journal of Danubian Studies and Research. 2018. Vol 8. No 2. P.160-166.
13. Вектор інноваційної самореалізації викладача в його педагогічній та науковій діяльності. Наукові праці: наук. журн. Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв, 2018. Т. №311. Вип. 299. С. 34-38.
14. Методична своєрідність реалізації інтегрованого курсу «Мистецтво» в умовах Нової української школи. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія Педагогічні науки 2018. Вип.39. С. 14-20.
15. The Actual Issues of Multicultural Education in Ukraine Besarab Region: Journal of Danubian Studies and Research. 2019. Vol 9, No 1. P. 99-107.
16. Validation of The Requirements for Intercultural Competence Forming for Future Teachers of Music Art on the Danube Territories: Journal of Danubian Studies and Research. 2019. Vol 9, No 1. P. 342-348.
17. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у міждисциплінарному вимірі: Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House: Liverpool, United Kingdom, 2019. Pp. 427-434. URL: http://sci-conf.com.ua.
18. Самоосвітня діяльність в процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики: Науковий часопис національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Вип. 69 С.28-31.
19. Потенціал інноваційних технологій у мистецькій освіті: Інноваційна педагогіка. Науковий журнал ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». 2019. Т. 1. Вип. №1. С. 110-115.
20. Духовна домінанта як складова професійної діяльності вчителя музичного мистецтва. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Сер. Педагогічні науки. 2019. Вип. №42. С. 50-55.
21. Idealization of Ukrainian’s Image of Cossack in the Works of Art: Journal of Danubian Studies and Research. 2018. Vol 8. No 2. P.160-166.
22. Вектор інноваційної самореалізації викладача в його педагогічній та науковій діяльності. Наукові праці: наук. журн. Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв, 2018. Т. №311. Вип. 299. С. 34-38.
23. Методична своєрідність реалізації інтегрованого курсу «Мистецтво» в умовах Нової української школи. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія Педагогічні науки 2018. Вип.39. С. 14-20.

 

Профіль у GoogleScholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IW8wT7YAAAAJ&hl=uk&oi=sra

 

Нагороди та досягнення:

Подяка міського голови А. В. Абрамченко (2019 р.);

Почесна грамота ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету  (2016 р.);

Почесна грамота ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету  (2015 р.).


Чеботар Л.І.ЧЕБОТАР ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

викладач кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

1987 р. – закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Музика», здобула кваліфікацію «Вчитель музики».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. – участь у проєкті Українського культурного фонду «Університетська мобільність: Mobile Art Adu Camp»;

2019 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Організація навчального процесу за технологіями дистанційного навчання» на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності ІДГУ (свідоцтво ПК 02125467/000031 – 19);

2017 р. – підвищення кваліфікації в Херсонській академії неперервної освіти (свідоцтво ПК 02139794/000047 – 17).

 

Сфера наукових інтересів: методика вокально-хорової роботи з дитячим хоровим колективом, вдосконалення фахової компетентності здобувачів вищої освіти на заняттях вокально-хорових та диригентських дисциплін.

 

Основні публікації за останні 5 років:
1. Chebotar L. (co-authored). Zhe Involvement of Students in Ukrainian Podunavija`s National Tradition by the Means of Folk Choreography. Journal of Danubian Studies and Research. 2019. Vol 9, № 1. Р. 222-226.
2. Чеботар Л. І. (у співавторстві). Розвиток музичних здібностей дітей в процесі вокально-інтонаціної діяльності. Науковий вісник (Педагогічні науки) Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського. 2019. Вип. 30. С.222-225.
3. Chebotar L. Methodological providing for the use of integrative tendencies in middle school music education (Методичне забезпечення щодо використання інтегративних тенденцій в музичній освіті середньої школи). Рolsko-Ukrainska konferencija naukova: «Innowacyjne technologie w nauce I edukacji: doswiad czenia europejskie». Krakow. 2018. Р. 34-37.
4. Чеботар Л. І. Деякі аспекти формування художньої культури майбутнього вчителя музики на заняттях з вокально-хорових дисциплін. INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL «Web of Scholar». 2018. № 11(29). С. 38-44.
5. Чеботар Л. І. Вплив музичного мистецтва на розвиток дітей з обмеженими можливостями: компетентнісний підхід. V Дунайські наукові читання Інформаційне суспільство ХХІ століття: Взаємодія науки, освіти та бізнесу: 2019 р. Ізмаїл, С. 35-38.
6. Чеботар Л.І. Робота викладача-хормейстера з новими учасниками учбового хору: 2019 рік: матеріали IX наук.-практ. інт.-конф. «Сучасний рух науки», 2-3 груд. 2019 р. Дніпро: 2019. С. 102-103.

 

Нагороди та досягнення:

Грамота Палацу дітей та юнацтва (2019 р.);

Грамота Обласного центру національних культур (2019 р.);

Грамота Ізмаїльського районного навчально-методичного центру закладів культури та спорту (2019 р.);

Подяка за високий внесок підготовки студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка оголошується викладачу кафедри музичного та образотворчого мистецтв педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету Чеботар Людмили Іванівні. Голова журі А.В. Козир, Голова оргкомітету С.П. Михида (2019 р.);

Diploma de merit Se acord Corului de la Catedra de Muzica din cadrul UUSI, conducator artisic prof.univ. Ludmila Cebotar, pentru participarea la Atelierul de creatie «Cu datina in chip de Martisoare», editia a II-a, dedicat traditiei romanesti a martisorului din zona Bugeacului. Rector Iaroslav Kichuk Administrator CIRI Natalia Ursu (2019 р.);

Почесна грамота ректора ІДГУ (2018 р.).

 


Сарвілова Діна Сергіївна
викладач

 

Автобіографічна довідка

У 2002 році закінчила Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю «Народна хореографія».
2011 року отримала ступінь магістра зі спеціальності «Управління навчальним закладом», здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).
В університеті працює з 2009 року.
Керівник хореографічного ансамблю, лауреат ІІІ відкритого хореографічного фестивалю – конкурсу «Фієста», дипломант конкурсу художньої самодіяльності молоді Одещини.

Дисципліни, що викладає:

  • Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю
  • Теорія та методика викладання сучасного танцю
  • Теорія та методика викладання класичного танцю
  • Теорія та методика викладання українського народного танцю
  • Дуетно-сценічний танець

Григорчук Е.ГРИГОРЧУК ЕЛЬВІРА МИХАЙЛІВНА

концертмейстер кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

1995 р. – закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут;

1984 р. – закінчила Тираспільске музичне училище за спеціальністю «Хорове диригування», здобула кваліфікацію «Диригент хору. Викладач сольфеджіо в музичній школі».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2018 р.– закінчила курси підвищення кваліфікації в Ізмаїльській дитячій школі мистецтв ім. С. Малаховського (довідка №33).

 

Сфера наукових та творчих інтересів: новітні тенденції аранжування в мистецькій педагогіці; аранжування вокально-хорових творів для хору та вокального ансамблю; педагогічний вектор збагачення професійної компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін засобами музичного та образотворчого мистецтв.

 

Основні публікації за останні 5 років:

1. Hryhorchuk Е . ARRANGEMENT IN TERMS OF UKRAINIAN MUSIC EDUCATION \
Abstracts of V International Scientific and Practical Conference – The 5th International scientific
and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (July 26-28, 2020)
SSPG Publish, Stockholm \\ SCI-COMF.COM. UA, P.200-204.
2. Григорчук Е., Катриченко В. Аранжування як засіб активізації та розвитку учнів у загальньоосвітньому закладі \ Науковий вісник Ізмаїльського державного університету: пошук студента. – Вип.9. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019, С. 25-27;
3. Григорчук Е. М. Новітні тенденції розвитку аранжування у вокально-хоровому практикумі української музичної освіти / Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (December 6-8, 2019). Peal Press Ltd., Manchester, Great Britain, 2019. Р. 114-119.
4. Григорчук Ельвіра Методика аранжування вокально-хорових творів різних видів і стилів у практиці сучасної української музичної освіти / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. №1(64), Миколаїв, 2019, С. 59-65.

 


ТЕРЕХОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

концертмейстер кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

2004 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Початкове навчання», здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів, вчитель музики у початкових класах»;

1983 р. – закінчила Одеське музичне училище за спеціальністю «Фортепіано», здобула кваліфікацію «Викладач музичної школи. Концертмейстер».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. – участь у проєкті Українського культурного фонду «Університетська мобільність: Mobile Art Adu Camp»);

2018 р. – курси підвищення кваліфікації в Ізмаїльській дитячій школі мистецтв ім. С. Малаховського (довідка №34).

 

Сфера наукових та творчих інтересів: новітні тенденції аранжування в мистецькій педагогіці; аранжування вокально-хорових творів для хору та вокального ансамблю; новітні технології вдосконалення виконавської майстерності; педагогічний вектор збагачення професійної компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін засобами музичного та образотворчого мистецтв.


ПАСТИР ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04  «Теорія та методика професійної освіти», доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

1980 р. – закінчив Одеський державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського за спеціальністю «Креслення, малювання та праця», здобув кваліфікацію «Вчитель малювання, креслення та трудового навчання»;

1976 р. – закінчив Одеське державне художнє училище ім. М. Б. Грєкова за спеціальністю «Малювання та креслення», здобув кваліфікацію «Викладач малювання та креслення».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2019 р. – підвищення кваліфікації у Софіївському університеті «Св. Климента Охридського», Болгарія (свідоцтво №129);

2018 р. – участь у Всеукраїнському пленері «Бессарабська палітра» (с. Нагорне).

 

Сфера наукових та творчих інтересів: художня педагогіка, психологія, малюнок, живопис, композиція образотворчого мистецтва, мистецтвознавство, дизайн-освіта.

Постійний учасник виставок болгарських художників України, колективних виставок (Київ, Одеса, Ізмаїл, Ялта – Кримський республіканський заклад «Лівадійський Палац – Музей», Кирджалі – Болгарія). Деякі творчі роботи знаходяться в приватних колекціях і музеях України, Болгарії, Германії, Словенії, Росії, Іспанії, США, Італії, Румунії та Молдавії.

 

Основні публікації за останні 5 років:

1. Культурний простір бессарабських болгар: монографія / за ред. Т.С. Шевчук. Ізмаїл: РВЦ ІДГУ СМИЛ, 2018. 360 с.
2. Пастир І.В. Основи педагогіки художньої творчості: монографія. Ізмаїл: СМИЛ, 2018. 444 с.
3. Пастир І.В. Педагогіка художньої творчості: монографія. Ізмаїл: СМИЛ, 2016. 250 с.
4. Художня виставка «Художники нашого краю». Всеукраїнський центр болгарської культури,Одеса, 2015.
5. Художня виставка «Художники нашого краю». Посольство Республіки Болгарія, Київ, Україна, 2015.
6. Пастир І.В. Зображувальне мистецтво в Українському Придунав’ї. Українське Придунав’я у світлі гуманітарних досліджень. Ізмаїл: СМИЛ. 2015. 146-165 с.

 

Нагороди та досягнення:

Почесний знак «За наукову діяльність», 2016 р.;

Почесною грамотою Ради ректорів вищих навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації Одеського регіону, 2015 р.;

Лауреат конкурсу «Людина року», здобувши звання «Художник року» в галузі мистецтва та художньої культури, 2014 р.;

Член спілки дизайнерів України, 2014 р.;

Медаль «Асоциация на българите в Украйна», 2014 р.;

Почесна грамота Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, 2013 р.;

Почесна грамота Ради ректорів вищих навчальних закладів III-ІV рівнів акредитації Одеського регіону, 2010 р.;

Заснував Ізмаїльську болгарську громаду імені Св. Софії, 2001 р.;

Знак «Відмінник освіти України», 2000 р.

 


КАРА ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

1982 р. – закінчив Одеський державний педагогічного інституту імені К.Д. Ушинського за спеціальністю «Креслення, малювання та праця», здобув кваліфікацію «Вчитель малювання, креслення та трудового навчання».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2019 р. – закінчив курси підвищення кваліфікації у Софіївському університеті «Св. Климента Охридського» , Болгарія (свідоцтво №130);

Учасник міжнародних пленерів: «Осойниця» (Македонія, 2017 р.); «Святий Лука», (Болгарія, 2018 р.); «Золотий Орфей» (Болгарія, 2019 р.) й понад 20 інших пленерів.

2003 р. – проходив п’ятимісячну спеціалізацію, наукова дисципліна: «Стінопис» у Великотирновському університеті «Св.св. Кирило і Мефодій», науковий керівник проф. Дімо Заїмов, Болгарія.

 

Сфера наукових та творчих інтересів: автор 63 творчих публікацій у каталогах всеукраїнських та міжнародних виставок, альбому «На новій землі, під новим небом: Живопис» (2009), у т.ч. 15 наукового та 3 навчально-методичного характеру.

За період творчої діяльності в Україні і за кордоном організував 22 персональні виставки та взяв участь у 70 всеукраїнських і 160 колективних виставках. Персональні виставки: Національна художня галерея (Софія, 2005 р.), Народне Зібрання Республіки Болгарія (Софія, 2005 р.), Кримська  республіканська установа «Лівадійський Палац – Музей» (Ялта, 2009 р.), Генеральне консульство Республіки Болгарія в м. Одесі, Музей історії м. Києва (2012 р.).

Роботи автора зберігаються в приватних колекціях, галереях і музеях Австрії, Болгарії, Франції, Німеччини, Росії, Канади, США, Китаю, України й ін. країн.

 

Профіль у GoogleScholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iaz1AbkAAAAJ&hl=uk&oi=sra

  

Нагороди та досягнення:

Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2019 р.;

Заслужений художник України, 2012 р.;

Делегат п’ятого, шостого та сьомого всеукраїнського з’їзду Національної спілки художників України, 2008-2017 рр.;

Голова правління Ізмаїльської міської організації Національної спілки художників України, 2008 р.;

Лауреат конкурсу «Людина року» Асоціації болгар України, здобув звання «Художник року» (у номінації «живопис), 2005 р.;

Член Національної спілки художників України, 2000 р.

Одержувач дипломів, грамот й урядових нагород з живопису, лауреат та дипломант міжнародних всеукраїнських виставок. Має 22 нагороди з живопису, серед них:

Медаль НСХУ Лауреат премії імені Тетяни Яблонської, 2018 р.;

Медаль – А.І.Куїнджі Міністерство культури України. Національна спілка художників України. 2016р.

Грамота Міністерства освіти і науки України, 2015 р.;

Диплом и почесний знак ДАБЧ – Държавна агенция за българите в чужбина Република България – 2013

Медаль Антим – l Народного Зібрання Республіки Болгарія, 2005 р.;

Медаль Міністерства культури Республіки Болгарія,  за внесок в розвиток і популяризаціі болгарської культури , 2004 р.  

Членкореспондент міжнародної Академії сучасних мистецтв

 


ШИШМАН  ІВАН  ІВАНОВИЧ

доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

1985 р. – закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «Креслення, малювання та праця», здобув кваліфікацію «Вчитель малювання, креслення та трудового навчання».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. – участь у проєкті Українського культурного фонду «Університетська мобільність: Mobile Art Adu Camp»;

2019 р. – участь у мистецькому конкурсі регіонального рівня Благовіст , КГ www.izmailtv.com/izmailskaya-kartinnaya-galereya;

2018 р. – організація художньо-естетичного заходу: VІ Всеукраїнського пленеру ім. П. Чакіра, м.Ізмаїл;

2018 р. – участь у мистецькому конкурсі регіонального рівня до дня міста www.izmailtv.com/izmailskaya-kartinnaya-galereya;

2018 р. – участь у мистецькому конкурсі регіонального рівня художня виставка «Єдиному просторі. До 140-річчя визволення Болгарії»;

2018 р. – участь у мистецькому конкурсі регіонального рівня: Виставка пленер, Картинна галерея;

2018 р. – участь у міжнародному мистецькому фестивалі країн Карпатського регіону «Карпатський простір», м. Івано-Франківськ;

2017 р. – участь у Всеукраїнській виставці «Мальовнича Україна», м. Маріуполь.

 

Сфера наукових та  творчих інтересів: провів 12 персональних виставок в Україні та закордоном. Виставка з 58 творів.

Брав участь у 9 міжнародних пленер-симпозіумах з живопису, де представляв образотворче мистецтво України.

Твори Шишмана І.І. прикрашають зали Верховної Ради України, музеї, галереї та приватні колекції України, Росії, Австрії, Сербії, Німеччини, Ізраїлю, Болгарії, США, Франції, Чехії, Фінляндії, Швеції.

 

Основні публікації за останні 5 років:

1. Шишман І.І. До проблеми формування основ національного мистецтва: 2018 рік: матеріали Всеукраїнської наук.-прак. конф. Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів: 2018 р. Кривий Ріг. 2018. С. 48-53.

2. Культурний простір бессарабських болгар: монографія / за ред. Т.С. Шевчук. Ізмаїл: РВЦ ІДГУ СМИЛ, 2018. 360 с.

 

Нагороди та досягнення:

з 2015 р. – Заслужений художник України;

з 1993 р.Член Національної спілки художників України.

 


ПАНЬКІВ ГАННА СТЕПАНІВНА

кандидат мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.05 «Образотворче мистецтво», в.о.доцента кафедри музичного та образотворчого мистецтв

 

Відомості про освіту:

2014 р. – закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ) за спеціальністю «Мистецтвознавство. Теорія та історія мистецтва», здобула кваліфікацію «Бакалавр мистецтвознавства»;

1998 р. – закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Ушинського (м. Одеса) за спеціальністю «Образотворче мистецтво, креслення», здобула кваліфікацію «Вчитель образотворчого мистецтва, креслення»;

1996 р. – закінчила Одеське державне художнє училище ім. М. Б. Грекова (м. Одеса) за спеціальністю «Живопис», здобула кваліфікацію «Художник, викладач».

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

2020 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації  з отриманням посвідчення (на платформі Coursera)

California Institute of the Arts (Каліфорнійський інститут мистецтв)  Graphic Design  (КУРС: спеціалізація  «Графічний дизайн»). Курси: Fundamentals of Graphic Design, Introduction to Typography, Introduction to Imagemaking, Ideas from the History of Graphic Design.

2019 р.– захистила кандидатську дисертацію «Творчість В. А. Гегамяна (1925-2000) в контексті взаємодії станкового та монументального мистецтва» в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ) за спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво».

 

Сфера наукових інтересів: феноменологія станкового мистецтва, особливості станкового та монументального мистецтва, сучасне образотворення, традиції та новації художньої педагогіки, творчість В.А.Гегамяна, творчість українських митців.

 

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5QzFtIEAAAAJ&hl=ru

 

Нагороди та досягнення:

Грамота  ректора ІДГУ(2021 р.);

Грамота Ради ректорів (2020);

Грамота міського голови А. В. Абрамченко (2019 р.);

Грамота  ректора ІДГУ (2018 р.).